Väliaikainen valmistelu­toimielin

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua siihen saakka, kunnes vaaleilla valittu hyvinvointialueen aluevaltuusto ja aluevaltuuston asettama aluehallitus aloittavat toimintansa maaliskuussa 2022.

VATE vastaa hyvinvointialueen valmistelutyön organisoimisesta ja johtamisesta. VATEn tehtävät on lueteltu voimaanpanolain 10 §:ssä. Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (finlex.fi)

Valtio rahoittaa hyvinvointialueiden toiminnan ja hallinnon käynnistämisen vuosina 2021 ja 2022. 

VATEn jäsenet on valittu kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Kymenlaaksossa VATElle asioita valmistelee projektinjohtaja ja vastuuvalmistelijat, jotka pääosin koostuvat Kymsoten asiantuntijoista. Lisäksi VATEn tukena toimii poliittinen seurantaryhmä.

Kymenlaakson väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet

Kymsote 
Toimitusjohtaja Annikki Niiranen (puheenjohtaja) ja varajäsenenä osaamisen johtaja Maija Kaltakari.
Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa ja varajäsenenä hallintoylilääkäri Kari Kristeri. 
Sosiaalityön palvelujohtaja Anu Salonen ja varajäsenenä asiakkuuspäällikkö Tuula Jaakkola. 

Kymenlaakson pelastustoimi 
Pelastuspäällikkö Juhani Carlson (1. varapuheenjohtaja) ja varajäsenenä pelastuspäällikkö Veli-Matti Heininen. 

Kouvolan kaupunki 
Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen (2. varapuheenjohtaja) ja varajäsenenä henkilöstöjohtaja Päivi Karhu. 

Kotkan kaupunki 
Talousjohtaja Pietu Mänttäri ja varajäsenenä kansliapäällikkö Marianna Ruonala. 

Haminan kaupunki 
Hallintojohtaja Maria Ovaska ja varajäsenenä talousjohtaja Olli Vilen. 

Pyhtään kunta 
Hallintojohtaja Tommi Koskinen ja varajäsenenä hallintoasiantuntija Taija Paju. 

Virolahden kunta 
Hallintojohtaja Otto Koskela ja varajäsenenä kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli. 

Miehikkälän kunta  
Kunnanjohtaja Arto Ylönen ja varajäsenenä tekninen johtaja Markku Uski. 

Henkilöstön edustaja 
Sosiaaliohjaaja Astrid Kovaljeff ja varajäsenenä pääluottamusmies Mika Byman.
Henkilöstön edustajalla on VATE:ssa läsnäolo- ja puheoikeus. 

VATEn työjärjestyksen mukaan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeudella myös poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

VATEn esittelijänä toimii Kymsoten kehitysjohtaja Lauri Lehto ja hänen varallaan hallintojohtaja Ari Nevalainen.

VATEn sihteerinä toimii hallintojohtaja Ari Nevalainen ja hänen varallaan lakimies Teppo Saarela.

VATE kokoustaa aina parittoman viikon keskiviikkona.