Työkyvyn tuki kaikille

Työkykyä tukemassa Kymenlaakso -hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa työkykyohjelmaa vuosille 2021-2022.

Hankkeen tavoitteita ovat:

  • Tukea osatyökykyisten työttömien työ- ja toimintakykyä ja edistää heidän työllistymistään ja työssä pysymistään. 
  • Tuoda työkyvyn arviointi ja työkyvyn tuen palvelut osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta yhdenvertaisesti kaikkien saataville.
  •  Yhdenmukaistaa ja kehittää Kymenlaakson monialaisten työelämäpalveluiden työkykytiimin toimintamallia, asiakasohjausta ja palvelupolkua.

Hankkeen toteuttajat ja yhteistyötahot: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote), Kymsoten kunnat (Kouvola, Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti, Miehikkälä), TE-toimisto, Kela sekä järjestöt ja kolmannen sektorin toimijat.

Hankkeessa työskentelee täyspäiväisesti projektipäällikkö, kehittäjä-fysioterapeutti sekä kehittäjä-työhönvalmentaja.