Tietoa uudistajille

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus sekä Rakenneuudistus -hankkeet

Kymenlaakson sote-uudistuksen hankkeet sisältävät Tulevaisuuden sote-keskuksen ja Rakenneuudistuksen hankkeet, joilla tuetaan sote-palvelujen tuottamista, järjestämistä ja uudistamista.

Hankkeiden lähtökohtana on ollut kansallinen sote-uudistus ja Kymsoten tarpeet ja lähtökohdat palvelujen ja asiakaslähtöisyyden parantamiseksi. Rakenneuudistushanke luo valmiuksia Kymenlaakson hyvinvointialueelle kehittämällä digitaalisia palveluita, parantamalla asiakasohjausta ja kehittämällä tiedolla johtamisen toimintamalleja. Lisäksi vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyötä uudistamalla yhteistyörakenteita ja ottamalla käyttöön digitaalisia ratkaisuja.

Tulevaisuuden sote-keskus

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa rakennetaan Kymenlaaksoon tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta, jossa pääset tarvitsemiesi palveluiden piiriin yhdellä kontaktilla. Tavoitteena on myös, että palvelujärjestelmämme tunnistaa henkilöitä, joiden palvelujen tarve on kasvanut ja työntekijöillä on välineet, joilla pystymme auttamaan näitä henkilöitä. 

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tavoitteena on palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen.

Sote-keskuksesta palvelujen piiriin yhdellä kontaktilla

Kehittämistyöllä Kymsote rakentaa Kymenlaakson tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta, jossa asiakas pääsee tarvitsemiensa palveluiden piiriin nopeasti ja oikea-aikaisesti. Tämä tarkoittaa, että tulevaisuudessa Kymenlaaksossa on asiakkaiden tarpeiden mukaiset, tehokkaat ja moniammatillisesti toimivat palvelut.  Tätä työtä tukemaan Kymsote on saanut valtionavustusta, jonka avulla muutostyötä tehdään.

Kymsoten asukkaille kehitystyö näkyy mm. keskitetyn asiakasohjaustoiminnon toteutumisena, etäpalvelukokeiluina, uusien lääkäri- ja hoitajavastaanottojen toimintamallina ja yhteisasiakasvastaanottoina. Näiden lisäksi koulutamme henkilökuntaamme sekä nuorille että aikuisille suunnattujen lyhytterapioiden laajempaan käyttöönottoon.

Mitä kehittämistyö sitten konkreettisesti tarkoittaa?

Terveysasemien vastaanottotoiminnan kehittämisessä vahvistetaan lääkäri-hoitaja yhteistyötä. Tavoitteena on, että asiakkaan hoitopolku on selkeä ja ammattilaisten tekemä päällekkäinen työ poistuu. Tämä tarkoittaa konkreettisesti ammattilaisten välisten ohjauskäytäntöjen, ohjeiden ja roolien selkiyttämistä ja uudistamista. Tämän lisäksi selkiytämme ammattilaisten konsultaatio- ja toimintamalleja, jotka mahdollistavat asiakkaalle paremman ja aiempaa nopeamman hoidon toteutumisen.

Digitaalisia ja etäpalveluja

Palveluita kehitettäessä perinteisten palveluiden rinnalle nostetaan erilaisia sähköisiä palveluita. Kymsote on asettanut tulevaisuuden tavoitteekseen, että viiden vuoden kuluessa palveluista 30 % tulee tuottaa sähköisesti.

Lähitulevaisuudessa sinua voidaan palvella etänä, omalta kotisohvaltasi. Jotta tämä on mahdollista, on etäpalveluita rakennettava. Ensimmäisenä etätoimintojen kehittämisessä pilotoidaan etälääkäritoimintaa. Myös astmapotilaan ja mielenterveyspotilaan hoidon ohjausta on parannettu digitaalisten palveluiden avulla.

Digitaalista asiointia kehitetään siten, että asiakas voi tulevaisuudessa käyttää yhdeltä sivustolta hänen tarvitsemiaan Kymsoten digitaalisia palveluja. Näitä voivat olla esimerkiksi ajanvaraus, sähköiset lomakkeet tai viestiminen ammattilaisen kanssa. Ammattilaiselle tämä tarkoittaa asiakkaan ohjaamista etäpalveluun hoidon eri vaiheissa. Myös yhteydenpito asiakkaaseen tulee helpottumaan digitaalisen kehitystyön kautta. Vuorovaikutuskanavia on lisätty, esimerkiksi Omaolo-palvelun ja chat-palveluiden kehittäminen.


Yhteystiedot

Hihat on kääritty – kerromme mielellämme lisää!

Hanketoimisto

Kehittämispäällikkö Ninni Taavitsainen,
ninni.taavitsainen(at)kymsote.fi, p. 040 146 9323

Talousasiantuntija Johanna Lindroos
johanna.lindroos(at)kymsote.fi

Hankeassistentti Paula Niemelä
paula.niemela(at)kymsote.fi

Tulevaisuuden sote-keskus

Hankepäällikkö Mari Kuusisto,
mari.kuusisto(at)kymsote.fi, p. 044 3090212

Yhteisasiakasvastaava Anna Laurila-Ravi, pohjoinen, anna.laurila-ravi(at)kymsote.fi

Yhteisasiakasvastaava Milena Vanhala, etelä
milena.vanhala(at)kymsote.fi

Projektityöntekijä/sosiaalityöntekijä Jenni Pyötsiä
jenni.pyotsia(at)kymsote.fi

Projektityöntekijä/sosiaalityöntekijä Kirsi Sihvo
kirsi.sihvo(at)kymsote.fi

Koulutusylilääkäri (PTH) Päivi Matsi
Paivi.matsi(at)kymsote.fi

Projektityöntekijä Hanna Hovi
hanna.hovi(at)kymsote.fi

Digikoordinaattori Juhana Haavisto
juhana.haavisto(at)kymsote.fi

Projektityöntekijä Soile Kallioinen
soile.kallioinen(at)kymsote.fi

Projektityöntekijä Iida Kaurala
Iida.kaurala(at)kymsote.fi

Projektityöntekijä Heli Kaleton
heli.kaleton(at)kymsote.fi

Hanketyöntekijä Rita Hartikainen, suun terveydenhuolto, rita.hartikainen(at)kymsote.fi

Hanketyöntekijä Tarja Bertling, suun terveydenhuolto, tarja.bertling(at)kymsote.fi

Järjestöasiantuntija Henna Hovi, järjestöjen sote-muutostuki, henna.hovi(at)kykasote.fi

Perhekeskus

Projektivastaava Tarja Tammekas,
tarja.tammekas(at)kymsote.fi

Sote Rakenneuudistus -hanke

Hankepäällikkö Sirpa Mäntynen
sirpa.mantynen(at)kymsote.fi, p. 040 489 8234

Projektivastaava Johanna Niilo-Rämä
johanna.niilo-rama(at)kymsote.fi

Projektivastaava Noora Haimi, Kotihoidon kehittäminen, noora.haimi(at)kymsote.fi

Projektivastaava Niina Valokorpi-Hirvonen, mobiilikirjaamisen kehittämishanke
Niina.valokorpi-hirvonen(at)kymsote.fi

Asiakaskokemuspäällikkö Kaarina Tilli
kaarina.tilli(at)kymsote.fi

Koulutuspäällikkö Anne Sundström,
anne.sundstrom(at)kymsote.fi

Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kehittämispäällikkö Sanna Koste
sanna.koste(at)kymsote.fi, p. 040 726 9992

Viestintä

Viestinnän kehittämispäällikkö Milja Helin
milja.helin(at)kymsote.fi, p. 040 194 3376

Työkykyä tukemassa -hanke

Projektipäällikkö Jenni Vuolahti
jenni.vuolahti(at)kymsote.fi