Mitkä vaalit?

Tärkeä etappi kohti Kymenlaakson hyvinvointialuetta on ensimmäiset aluevaalit, joissa äänestämällä voit vaikuttaa siihen, miten Kymenlaaksossa toteutuu jatkossa sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi sekä oppilashuolto, johon kuuluvat koulupsykologit ja koulukuraattorit. 

Aluevaaleissa valitaan Kymenlaakson hyvinvointialueelle 59 aluevaltuutettua, jotka muodostavat aluevaltuuston. Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.

Aluevaltuusto vastaa vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämisestä hyvinvointialueella. Sote-uudistuksessa perustettujen hyvinvointialueiden tavoitteena on varmistaa yhdenvertaiset, laadukkaat ja saavutettavat peruspalvelut kaikkialla Suomessa.

Hyvinvointialueen tehtäviä ovat

 • perusterveydenhuolto
 • erikoissairaanhoito
 • sosiaalihuolto
 • lasten, nuorten ja perheiden palvelut
 • työikäisten palvelut
 • ikääntyneiden palvelut
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • vammaispalvelut
 • oppilas- ja opiskelijahuolto
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • pelastustoimi

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. 

Aluevaltuusto aloittaa 1.3.2022 ja toimii siihen asti, kunnes seuraavat vaalit järjestetään keväällä 2025.