Joka päivä rinnallasi.

Mikä on hyvinvointialue?

Suomeen on perustettu 21 hyvinvointialuetta, jotka ovat kunnista ja valtiosta erillisiä julkisoikeudellisia yhteisöjä ja joilla on alueellaan itsehallinto. Kymenlaakson hyvinvointialueen muodostavat Kotka, Kouvola, Hamina, Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti. Hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, pelastustoimi ja oppilashuollosta koulukuraattorit ja koulupsykologit.

Kuka valmistelee hyvinvointialuetta? 

Hyvinvointialueen valmistelusta vastaa väliaikainen valmistelutoimielin, jonka jäsenet ovat alueen viranhaltijoita ja asiantuntijoita. Valmistelutyötä jatkaa maaliskuussa 2022 toimikautensa aloittava aluevaltuusto, joka vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.​​ Aluevaltuuston jäsenet valitaan tammikuussa 2022 järjestettävillä aluevaaleilla.

Miksi hyvinvointialue  tulee? 

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä vastaa Suomessa yli 200 toimijaa, joiden resurssit ja osaaminen palvelujen järjestämisessä vaihtelevat merkittävästi. Lisäksi väestö ikääntyy, mikä lisää palvelujen tarvetta ja kustannuksia. Väestön yhdenvertaisuus palvelujen saannissa ei toteudu, joten tarvitaan vahvemmat toimijat vastaamaan palvelujen toteuttamisesta.